Świat naszego czasu, rozwój cywilizacyjny, postęp.

    W codziennym życiu współczesnego człowieka rodzi się pytanie o jego środowisko naturalne. Czy jest nim jeszcze las i łąka? Czy jest nim przestrzeń pachnąca wiatrem? A może naszym środowiskiem, naszym jedynym normalnym już światem – przestrzenie galerii? A może naszym środowiskiem, naszym jedynym normalnym już światem – światło, zapachy, obrazy identyczne z naturalnymi wśród murów, pasaży, wśród ciągów komunikacyjnych. 

FOTOGRAFIA:  Galeria STARY BROWAR